Reklamat e arkivit: gjysmërimorkiot ACERBI

Ke hapur një arkiv të reklamave të hequra në kategorinë "gjysmërimorkiot ACERBI".

Mund të gjesh ofertat aktuale të shitjeve në këtë faqe:

Gjysmërimorkiot ACERBI shitet

153
Rezultate të gjetura
   Faqja 1 e 4 1/4   
ACERBI  - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

1990
Vëllimi i serbatorit: 38 L
ACERBI 21L2.39 - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1996
Pesha bruto: 6 700 kg
Acerbi LPG/GAS/PROPAN - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e gazit/LPG

1994
Ngarkesa e dobishme: 24 250 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 56 500 L
 Acerbi diesel/benzin 5rooms+2counters - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1995
Ngarkesa e dobishme: 30 200 kg
Pesha bruto: 6 200 kg
 Acerbi bitumtank - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1991
Ngarkesa e dobishme: 32 780 kg
 Acerbi LPG/GAS /Gas Propan - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1991
Pesha bruto: 13 200 kg
 Acerbi LPG/GAS /Propan - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1994
Ngarkesa e dobishme: 24 250 kg
Pesha bruto: 12 550 kg
 Acerbi LPG/GAS /Gaz Propan - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1987
 Acerbi GAZ LPG GAS 54270Ltr - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1997
Ngarkesa e dobishme: 24 000 kg
Pesha bruto: 12 800 kg
 *ACERBI* GAS/GAZ/LPG TRANSPORT 52.000 LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1987
 *ACERBI* FUEL/BENZIN/DIEZEL 5 x ROOMS 40.685 LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1996
Ngarkesa e dobishme: 30 100 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
 ACERBI FUEL/BENZIN/DIEZEL ABS+ADR 5xROOM 40.523L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
Ngarkesa e dobishme: 30 100 kg
*ACERBI* BITUM/BITUMEN 200*C ABS(!) 33.000LTR *ACERBI* BITUM/BITUMEN TRANSPORT 200*C ABS(!) 33.000LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e bitumit

1994
Ngarkesa e dobishme: 28 990 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 33 000 L
*ACERBI* FUEL/BENZIN/DIEZEL ABS+ADR 5xKAMER 40.818LTR TRANSPORT 2xLITERCOUNTERS/METERS ALLUMINIUM WHEELS - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

1998
Ngarkesa e dobishme: 30 100 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 40 818 L
ACERBI FUEL/BENZIN/DIESEL/DIEZEL 20.12.1999 5xKAMER ABS+ADR 40.656 LTR ALLUMINIUM WHEELS - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

1999
Ngarkesa e dobishme: 30 200 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 40 656 L
 *ACERBI* BITUM/BITUMEN ABS! 200*C 33.000L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1994
Ngarkesa e dobishme: 28 900 kg
ACERBI 5 x KAMER ABS+ADR 40.796LTR FUEL/BENZIN/DIESEL/DIEZEL TRANSPORT - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

2000
Ngarkesa e dobishme: 30 200 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 40 796 L
ACERBI FUEL/BENZIN/DIESEL/DIEZEL 5xKAMER 40.950LTR ABS+ADR+ALLU WHEELS - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

2001
Ngarkesa e dobishme: 30 100 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 40 641 L
ACERBI FUEL/BENZIN HIDRAULIC PUMP+2LTR.COUNTER/METER+REEL HOSE 5xKAMER 40.600L PUMP+METERS ABS+ADR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

1996
Ngarkesa e dobishme: 30 100 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 40 600 L
 ACERBI FUEL/BENZIN/DIEZEL ABS+ADR 5xKAMER40818L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
Ngarkesa e dobishme: 30 100 kg
ACERBI LPG/GAS/GAZ/PROPAN-BUTAN TRANSPORT PNEUMATIC/ AIR SUSPENSSION 53.000LTR LPG/GAS/GAZ/PROPAN-BUTAN TRANSPORT AIR/PNEUMATIC SUSPENSSION 53.000LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e gazit/LPG

1991
Ngarkesa e dobishme: 23 050 kg
Pesha bruto: 36 000 kg
Vëllimi i serbatorit: 36 000 L
ACERBI LPG/GAS/GAZ/PROPAN-BUTAN 26BAR MECKANIK SUSPENSSION 3xAXLE-BPW 10xWHEELS LPG/GAS/GAZ/PROPAN-BUTAN TRANSPORT MECKANIK SUSP. 3xBPW-AXLE / 10 TYRES 52.000LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e gazit/LPG

1991
Ngarkesa e dobishme: 23 100 kg
Pesha bruto: 36 000 kg
Vëllimi i serbatorit: 52 000 L
ACERBI OPEN - gjysmërimorkio me anë të palosshme
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me anë të palosshme

ACERBI OPEN - gjysmërimorkio me anë të palosshme
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me anë të palosshme

 ACERBI FUEL/BENZIN+ PUMP+METER+ADR 5xKAMER40600L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1996
Ngarkesa e dobishme: 30 100 kg
 ACERBI BITUM/BITUMEN 200*C ABS+ADR 33.000LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1994
Ngarkesa e dobishme: 28 800 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
ACERBI LPG/GAS/GAZ PUMP+METER/MECKANIKAL LITTER COUNTER 50.000 LTR ACERBI LPG/GAZ/GAS PUMP+MECKANIKAL METER/LITTER COUNTER 50.000LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e gazit/LPG

1984
Ngarkesa e dobishme: 22 400 kg
Pesha bruto: 36 100 kg
Vëllimi i serbatorit: 50 000 L
 ACERBI ABS+ADR 5 x KAMER 40.796LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

2000
Ngarkesa e dobishme: 6 600 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
 ACERBI LPG/GAS/GAZ PUMP+METER/LTR COUNTER 50000L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1984
Ngarkesa e dobishme: 22 400 kg
Pesha bruto: 36 100 kg
ACERBI FUEL/BENZIN/DIESEL/DIEZEL LIFT AXLE+ALLU WHEELS+ABS+ADR 5xKAMER 40.700LTR ACERBI FUEL/BENZIN/DIESEL/DIEZEL LIFT AXLE+ALLU WHEELS+ABS+ADR 5xKAMER 40.700LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

1998
Ngarkesa e dobishme: 30 100 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 40 700 L
 ACERBI LPG/GAS/GAZ/PROPAN-BUTAN PNEUMATIC 53000L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1991
Ngarkesa e dobishme: 23 050 kg
Pesha bruto: 36 000 kg
 ACERBI LPG/GAS/GAZ PUMP+METER ABS+ADR 54.660LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e gazit/LPG

1999
Ngarkesa e dobishme: 23 020 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 54 660 L
ACERBI FUEL/BENZIN/DIESEL/DIEZEL ABS+ADR+ALLU WHEELS 5xKAMER 40.810LTR ACERBI BENZIN/DIESEL/FUEL/DIEZEL TRANSPORT 5xKAMER ABS+ADR+ALLU WHEELS 40.810LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

1998
Ngarkesa e dobishme: 30 350 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 40 810 L
 ACERBI FUEL/BENZIN LIFTAXLE+ABS+ADR5xKAMER40700L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
Ngarkesa e dobishme: 30 100 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
 ACERBI FUEL/BENZIN/DIESEL ADR 5xKAMER 40.810LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
Ngarkesa e dobishme: 30 350 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
 ACERBI FUEL/BENZIN+Litercount +ADR 5xKAM 40.523L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1999
Ngarkesa e dobishme: 30 200 kg
ACERBI LPG/GAS/GAZ/PROPAN-BUTAN ADR 54.500LTR ACERBI LPG/GAS/GAZ ADR 54.500LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e gazit/LPG

1997
Ngarkesa e dobishme: 24 800 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 54 500 L
 ACERBI FUEL/BENZIN/DIESEL/DIEZEL 5xKAMER 40.641L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1999
Ngarkesa e dobishme: 30 100 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
ACERBI 27/11/2000 FUEL/BENZIN/DIESEL/DIEZEL ABS+ADR+ALLU WHEELS 5xKAMER 41.005LT ACERBI 27/11/2000 FUEL/BENZIN/DIESEL/DIEZEL ABS+ADR+ALLU WHEELS 5xKAMER 41.005LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

2000
Ngarkesa e dobishme: 30 500 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
Vëllimi i serbatorit: 41 005 L
ACERBI LPG/GAS/GAZ BORN:2009ADR+DISCBREAKES+GALVANIZED SCHASSI+BPW ECOPLUS 56010 ACERBI LPG/GAS/GAZ BORN:2009 ADR+DISK BREAKES+GALVANIZED SCHASSI+BPW ECO PLUS 56.010LTR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e gazit/LPG

2009
Ngarkesa e dobishme: 25 560 kg
Pesha bruto: 38 000 kg
Vëllimi i serbatorit: 56 010 L
 ACERBI 27/11/2000FUEL/BENZIN ABS+ADR 5room41005L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

2000
Ngarkesa e dobishme: 30 500 kg
Pesha bruto: 36 800 kg
 ACERBI LPG/GAS/GAZ/PROPAN-BUTAN TRANSPORT 52000L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1991
Ngarkesa e dobishme: 23 100 kg
Pesha bruto: 36 000 kg
 ACERBI FUEL 20.12.1999 ABS+ADR+5xKAMER 40.656L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1999
Ngarkesa e dobishme: 30 200 kg
Pesha bruto: 6 600 kg
DIV. ACERBI 3-AXLES STEEL - LAMES - MOLES - BLATT - gjysmërimorkio me platformë
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me platformë

1990
DIV. ACERBI 3 AXLE STEEL SUSPENSION - gjysmërimorkio me plan ngarkimi të ulët
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me plan ngarkimi të ulët për transportimin e makinerive të rënda

1990
 ACERBI LPG/GAS/GAZ BPW+ADR+DISKS/B 27BAR 55.010L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

2002
Ngarkesa e dobishme: 24 600 kg
Pesha bruto: 37 500 kg
 ACERBI LPG/GAS/GAZ 27BAR BORN:2009 ADR 56.010L - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

2009
Ngarkesa e dobishme: 25 560 kg
Pesha bruto: 12 440 kg
ACERBI 21L2.39 - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1983
Acerbi Portacontainers - shasia e gjysmërimorkios
 1
I arkivuar

Shasia e gjysmërimorkios

2004
Ngarkesa e dobishme: 34 000 kg
ACERBI 5 KAMMER,41000L,
 - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

1996
Vëllimi i serbatorit: 41 000 L
1 2 3 4   
Reklamat e arkivit
Gjysmërimorkiot ACERBI ACKERMANN ACTM AKYEL TRAILER ALPSAN AMT ARDOR ASCA ATCOMEX ATM AUREPA BARNEOUD BENALU BERGER BLUMHARDT BODEX BRF BROSHUIS BSLT BULTHUIS BURG CALDAL CARNEHL CASTERA CEYLAN CHEREAU CLAYTON CMT COBO CODER COMETTO CROSSLAND D-TEC DANSON DAPA DE ANGELIS DENNISON DESOT DIJKSTRA DOĞAN YILDIZ DOLL DRACO EGGERS EKERI EKW EMIRSAN ES-GE ESVE ETA FAYMONVILLE FEBER FELDBINDER FGM FILLIAT FLANDRIA FLIEGL FLOOR FONTAINE FRUEHAUF GALTRAILER GENERAL TRAILER GHEYSEN & VERPOORT GK GRÜNENFELDER GOFA GOLDHOFER GRAY & ADAMS GROENEWEGEN GRW GS MEPPEL GUILLÉN GURLESENYIL HANGLER HEIL HEITLING HENDRICKS HERTOGHS HFR HLW HRD HTF HÜFFERMANN HUMBAUR INVEPE ISISAN JUMBO KAISER KAMAG KARGOMIL KÄSSBOHRER KEL-BERG KEMPF KING KLAESER KNAPEN KÖGEL KOMODO KOTSCHENREUTHER KRAKER KROMHOUT KRONE LAG LAMBERET LANGENDORF LATRE LECIÑENA LECITRAILER LEGRAS LIDER LOHR LOUAULT MAGYAR MAISONNEUVE MEGA MEIERLING MEILLER MENCI METACO MEUSBURGER MİM-MAK MINERVA MOL MONTENEGRO MONTRACON MÖSLEIN MÜLLER MITTELTAL NÄRKO NETAM NETAM-FRUEHAUF NFP-EUROTRAILER NICOLAS NOOTEBOOM NOR SLEP NORFRIG OKT TRAILER ORTEN ORTHAUS OVA OZGUL OZSAN PACTON PANAV PEKI PEZZAIOLI PIACENZA PRIM-BALL REISCH RENDERS ROBINE ROHR ROJO SAMRO SCHEUERLE SCHMIDT SCHMITZ SCHRADER SCHRÖDER SCHWARZMÜLLER SCORPION SCORT SDC SECKINLER SINAN SOMMER SOR SPITZER STAS STOKOTA TALSON TANG TECNOKAR TIRSAN TISVOL TITAN TONAR TRABOSA TRACON TRAILOR TRANDERS TRAX TRAYLONA TROUILLET TSR TURBO'S HOET TYLLIS VAN ECK VAN HOOL VEGA VELDHUIZEN VEREM VIBERTI VLASTUIN VOCOL VOGELZANG WEIGHTLIFTER WELGRO WELLMEYER WIELTON WILCOX YALÇıN DORSE ZORZI Të tjera

Duke klikuar çdo lidhje ose objekt në këtë faqe, ju bini dakord pa kushte dhe na autorizoni të përpunojmë të dhënat tuaja personale, përfshirë përdorimin e "cookies" dhe teknologji të tjera gjurmuese. Ato janë instaluar për të përmirësuar dhe personalizuar përvojën tuaj në këtë faqe interneti, në faqet tjera të internetit dhe faqet e internetit të reklamuesit të palëve të treta që bashkëpunojnë me ne. Edhe kompanitë tona partnere mund të ruajnë cookies në pajisjen tuaj ose të përdorin teknologji të ngjashme për grumbullimin dhe përpunimin e informacionit personal. Mësoni më shumë për mënyrën se si i trajtojmë informacionet tuaja private.