Reklamat e arkivit: gjysmërimorkiot ATCOMEX

Ke hapur një arkiv të reklamave të hequra në kategorinë "gjysmërimorkiot ATCOMEX".

Mund të gjesh ofertat aktuale të shitjeve në këtë faqe:

Gjysmërimorkiot ATCOMEX shitet

75
Rezultate të gjetura
   Faqja 1 e 2 1/2   
Atcomex BULKTANK 40 M3 - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1988
Atcomex 27TRI - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1990
Ngarkesa e dobishme: 31 580 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex 62.000 Ltr / 1 mit Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
ATCOMEX TANKTRAILOR - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1993
Vëllimi i serbatorit: 32 000 L
Atcomex 62.000 Ltr / 1 mit Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1998
Ngarkesa e dobishme: 32 300 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex TANK 3-AS RVS ONDERLOSSER - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1988
Atcomex BTK56F 27TRI 39AL - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1998
Ngarkesa e dobishme: 32 400 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex 60.000 Ltr / 1 Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1990
Ngarkesa e dobishme: 31 540 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex 56.000 Ltr / 1 Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1991
Ngarkesa e dobishme: 31 720 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
DIV. Atcomex  2-Assige Alu. Tank AHW 20.000ltr. - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar
 ATCOMEX 3-Achsen - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1990
Atcomex 60.000 Ltr / 1 Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1991
Ngarkesa e dobishme: 31 600 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex Bulk Kipper 56m3 (Lochem) - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1996
Ngarkesa e dobishme: 32 100 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex Bulk Kipper 56m3 (Lochem) - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1994
Ngarkesa e dobishme: 32 100 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex Bulk Kipper 56m3 (Lochem) - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1994
Ngarkesa e dobishme: 32 100 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
DIV. atcomex 40000 liter - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1992
Atcomex BT38 27TRI 39AL - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1996
Ngarkesa e dobishme: 33 400 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
DIV. atcomex 32000 liter - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1997
Atcomex 60.000 Ltr / 1 Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1991
Ngarkesa e dobishme: 31 640 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex BT40/27TRI/39AL - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1988
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 32 460 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex 56.000 Ltr / 1 - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1990
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 31 980 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex 60.000 Ltr / 1 Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1991
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 31 580 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex 60.000 Ltr / 1 Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1991
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 31 480 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex Bulk - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
Ngarkesa e dobishme: 33 060 kg
Pesha bruto: 5 940 kg
Atcomex 56.000 Ltr / 1 - gjysmërimorkio me bot
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1990
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 31 980 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex 60.000 Ltr / 1 Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1991
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 31 480 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex 62.000 Ltr / Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1998
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 32 420 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
 Atcomex TANK 20.000 Liters - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
1-aks
Ngarkesa e dobishme: 17 920 kg
Pesha bruto: 22 000 kg
Atcomex ROC/32T28 Geïsoleerd  Bladgeveerd  - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1980
2-aks
Atcomex FUEL 40.000 L 5 COMP - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1995
3-aks
Atcomex  - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1991
3-aks
Atcomex 3 ASSER  - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1992
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 32 000 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex 56.000 Ltr / 1 Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1991
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 31 980 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex 62.000 Ltr / Kippanlage - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 32 420 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Actros & semi trailer Atcomex 25.000 liters  - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

2002
1-aks
Pesha bruto: 22 000 kg
Atcomex Bulk Silo - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 33 120 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
ATCOMEX  - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e karburantit

1992
1-aks
Pesha bruto: 22 000 kg
Vëllimi i serbatorit: 22 000 L
Atcomex BTK56F/27TRI/39 AL - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1990
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 31 140 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex tank REAL 40000 liters - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

2000
3-aks
Atcomex BITUME  TANK - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1997
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 31 730 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex Bulk tank alu 60 m3 / 1 comp - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot për transportimin e materialeve rifuxho

1998
3-aks
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex ATCOMEX - Separate for Sale Volvo FM12 340 - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

2000
2-aks
Atcomex To 10 T 22AL 23.000 liters - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1996
1-aks
Atcomex 85/3109 45000 LITER KIPCITERNE/BENNE BASCULANTE - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar
Atcomex 85/3109 45000 LITER KIPCITERNE/BENNE BASCULANTE - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar
Atcomex BTK45F KIPCITERNE/CITERNE BASCULANTE 45000 liter - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1990
3-aks
Pesha bruto: 38 000 kg
Atcomex Silo Tipping , 60000 liter, 2.6 Bar 10 UNITS - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 33 080 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex Silo Tipping , 60000 liter, 2.6 Bar 10 UNITS - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1998
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 33 040 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex Silo Tipping , 60000 liter, 2.6 Bar 10 UNITS - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1997
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 33 070 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
Atcomex Silo Tipping , 60000 liter, 2.6 Bar 10 UNITS - gjysmërimorkio me bot
 1
I arkivuar

Gjysmërimorkio me bot

1999
3-aks
Ngarkesa e dobishme: 33 060 kg
Pesha bruto: 39 000 kg
1 2   
Reklamat e arkivit
Gjysmërimorkiot ACERBI ACKERMANN ACTM AKYEL TRAILER ALPSAN AMT ARDOR ASCA ATCOMEX ATM AUREPA BARNEOUD BENALU BERGER BLUMHARDT BODEX BRF BROSHUIS BSLT BULTHUIS BURG CALDAL CARNEHL CASTERA CEYLAN CHEREAU CLAYTON CMT COBO CODER COMETTO CROSSLAND D-TEC DANSON DAPA DE ANGELIS DENNISON DESOT DIJKSTRA DOĞAN YILDIZ DOLL DRACO EGGERS EKERI EKW EMIRSAN ES-GE ESVE ETA FAYMONVILLE FEBER FELDBINDER FGM FILLIAT FLANDRIA FLIEGL FLOOR FONTAINE FRUEHAUF GALTRAILER GENERAL TRAILER GHEYSEN & VERPOORT GK GRÜNENFELDER GOFA GOLDHOFER GRAY & ADAMS GROENEWEGEN GRW GS MEPPEL GUILLÉN GURLESENYIL HANGLER HEIL HEITLING HENDRICKS HERTOGHS HFR HLW HRD HTF HÜFFERMANN HUMBAUR INVEPE ISISAN JUMBO KAISER KAMAG KARGOMIL KÄSSBOHRER KEL-BERG KEMPF KING KLAESER KNAPEN KÖGEL KOMODO KOTSCHENREUTHER KRAKER KROMHOUT KRONE LAG LAMBERET LANGENDORF LATRE LECIÑENA LECITRAILER LEGRAS LIDER LOHR LOUAULT MAGYAR MAISONNEUVE MEGA MEIERLING MEILLER MENCI METACO MEUSBURGER MİM-MAK MINERVA MOL MONTENEGRO MONTRACON MÖSLEIN MÜLLER MITTELTAL NÄRKO NETAM NETAM-FRUEHAUF NFP-EUROTRAILER NICOLAS NOOTEBOOM NOR SLEP NORFRIG OKT TRAILER ORTEN ORTHAUS OVA OZGUL OZSAN PACTON PANAV PEKI PEZZAIOLI PIACENZA PRIM-BALL REISCH RENDERS ROBINE ROHR ROJO SAMRO SCHEUERLE SCHMIDT SCHMITZ SCHRADER SCHRÖDER SCHWARZMÜLLER SCORPION SCORT SDC SECKINLER SINAN SOMMER SOR SPITZER STAS STOKOTA TALSON TANG TECNOKAR TIRSAN TISVOL TITAN TONAR TRABOSA TRACON TRAILOR TRANDERS TRAX TRAYLONA TROUILLET TSR TURBO'S HOET TYLLIS VAN ECK VAN HOOL VEGA VELDHUIZEN VEREM VIBERTI VLASTUIN VOCOL VOGELZANG WEIGHTLIFTER WELGRO WELLMEYER WIELTON WILCOX YALÇıN DORSE ZORZI Të tjera

Duke klikuar çdo lidhje ose objekt në këtë faqe, ju bini dakord pa kushte dhe na autorizoni të përpunojmë të dhënat tuaja personale, përfshirë përdorimin e "cookies" dhe teknologji të tjera gjurmuese. Ato janë instaluar për të përmirësuar dhe personalizuar përvojën tuaj në këtë faqe interneti, në faqet tjera të internetit dhe faqet e internetit të reklamuesit të palëve të treta që bashkëpunojnë me ne. Edhe kompanitë tona partnere mund të ruajnë cookies në pajisjen tuaj ose të përdorin teknologji të ngjashme për grumbullimin dhe përpunimin e informacionit personal. Mësoni më shumë për mënyrën se si i trajtojmë informacionet tuaja private.